1. Anasayfa »
  2. Genel Kültür Yetenek Testleri

2016 KPSS Güncel Bilgiler Testi Online Çöz (ÇÖZÜMLÜ)

KPSS Güncel Bilgiler 2016’ya hazırlık amacıyla eklediğimiz 2. online testimizdir. Aşağıda sınavla ilgi bilgilendirmeler yer almaktadır. Güncel bilgiler testimiz çözümlü olarak KPSSCini farkıyla sizlere sunulmuştur. KPSS’de bildiğiniz üzere son yıllarda yapılan değişikle artık bu testten toplamda 6 soru çıkmakta ve 1 sorunun büyük öneme sahip olduğu sınavda bu 6 sorunun standart sapmasının da yüksek olduğunu hesaba katarsak büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz. Aşağıda bu konuyla ilgili farklı ve sizin için faydalı bağlantılar da ekledik.

  • 2016 KPSS Güncel Olaylar testinde toplamda 10 soru soruldu.
  • 10 soruya karşılık 10 dakika verildi.
  • Sınav sonunda soruların cevaplarıyla birlikte çözümlü açıklamalarını da görebileceksiniz.
  • Aynı zamanda sınavla cevaplarınızla ilgili istatistiki veriler de yansıtılacaktır.

KPSSCini.com’da yer alan tüm KPSS Güncel Bilgiler testlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebrikler - KPSS Güncel Bilgiler Online Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki devletlerden hangisi Türkiye’ye vize uygulamaktadır?  
A
Sırbistan
B
Bosna Hersek
C
anyarkU
D
Rusya
E
Hırvatistan
1 numaralı soru için açıklama 
Hırvatistan 1 Temmuz 2013’te AB'ye 28. üye olarak katılmştır ve Türkiye’ye vize uygulamaya başlamıştır.
Soru 2
1 Ocak 2016 tarihinde CERN’in Gene! Direktörlüğünü üstlenecek ilk kadın aşagıdakilerden hangisidir?
A
Sabine Bergmann-Pohl
B
Maria Estela Peron
C
Fâbioiat Gianotti
D
Mârgaret Thatcher
E
Agatha Barbara
2 numaralı soru için açıklama 
İsviçre'de 60 yıl önce kurulan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) fizik laboratuarları­ nın genel direktörlüğünü, 2016 yılından itibaren ilk kez bir kadın bilim insanı yürütmeye başlayacaktır. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laböraîuvarı olan CERN'in 2009 yılından beri gene! direktörlü­ ğünü yapan Rolf - Dîeter Heüer'ın görevi 2015 yılı­ nın sonunda sona eriyor İ Ocak 2016 tarihinde ise bu görevi, İtalyan fizikçi Fabiola Gianotti üstlenmeye başlayacak. Evrenin varoluşu ve atom altı parçacıklarıyla ilgili önemli deneylerin yapıldığı merkez, 1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulmuş­ tur.
Soru 3
AB yeşil başkenti ödülüne layık görülen illerimiz hangileridir?
A
Bursa - Kocaeli
B
Bolu - Trabzon
C
Bolu - Giresun
D
Trabzon - Bursa
E
Samsun - Kastamonu
3 numaralı soru için açıklama 
Yeşil başkenti ödülüne layık görülen illerimiz Bursa ve Trabzon'dur
Soru 4
Teleskop kullanarak evreni gözlemleyen ilk gök bilimci aşagıdakilerden hangisidir?
A
Galileo Galilei
B
Gregor Johann Mendel
C
isaac Newton
D
Johannes Kepler
E
Alfred Wegener
4 numaralı soru için açıklama 
Galileo Galilei İtalyan fizikçi, matematikçi, gök bilimci ve filozoftur. Galileo hem yüzyıllardır hakim olan Aristoteles aktmından, hem de Kutsal Kitap' tan şüphe duyarak Orta Çağ'daki bilim anlayışında devrim yaratmıştır. İtalya'nın Pisa kentinde dünyaya gelen Galileo, ilk önce tıp eğitimine başlamış, sonra ilgisi matematik ve felsefeye dönmüştür. 25 yaşında Matematik profesörü olan Galileo, genç yaşlarından itibaren hareket hakkında kendi başı­ na deneyler yapmaya başlamıştır. 1609'da yapılmış basit bir teleskoptan ilham alarak daha üstün teleskoplar geliştirmiş ve uzay hakkında daha önce hiç yapılamamış gözlemler yapmıştır.
Soru 5
“Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi özgürce söylemek özgürlüğünüzü sonuna dek savunacağım.” Sözünü söyleyen dünyaca ünlü Fransız yazar ve düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A
Jean Paul Sartre
B
Auguste Comte
C
Voltaire
D
Jean-Jacques Rousseau
E
Montesqueiu
5 numaralı soru için açıklama 
François Marie Arouet (21 Kasım 1694 - 30 Mayıs 1778), Fransız yazar ve filozof. Daha çok mahlası Voiltaire olarak tanınmıştır. “Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi özgürce söylemek özgürlüğünüzü sonuna dek savunacağım” sözüyle bilinen Voltaire’in Fransız Devrimi ve Aydınlanma hareketine büyük katkisj olmuştur. Cevap C
Soru 6
Mevlana'nın Çelebi Hüsameddin’in isteği üzerine yazmış olduğu tasavvüfi fikir ve düşüncelerini bir birine ulanmış hikâyeler halinde anlatmış olduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?
A
Divan-ı Kebir
B
Mesnevi
C
Mektuba
D
Fîhi Mâ Fîh
E
Mecaiis-i Seba’a
6 numaralı soru için açıklama 
Mevlana Mesnevi’yi Çelebi Hüsameddin'in isteği üzerine yazmıştır. Kâtibi Çelebi Hüsameddin’in yiazdığına göre, Mevlana Mesnevi beyitlerini Meram’da gezerken, otururken yürürken hatta sema ederken söylermiş. Çelebi Hüsameddm’de yazarmış. Mesnevi’nin dili Farsçadır. Halen Mevlana Mözesi’nde teşhirde bulunan 1278 tarihli, elimizdeki en eski Mesnevi nüshasıdır. Bu nüshaya göre, beyit sayısı 25618’dir. Bu Mesnevi nüshası Mevlana’dan sonra bu konuda en yetkili iki isim olan oğlu Sultan Veled'in ve kâtibi Çelebi Hüşameddin’in tashihinden geçmiş olması nedeniyle aynı zamanda en sağlam nüshadır. Mesnevi’nin vezni; Fa i la tün - Fa i la tün - Fa i lün’ dür. Mevlana altı büyük cilt olan mesnevisinde, tasavvufi fikir ve düşüncelerini, bir birine ulanmış hikâyeler halinde anlatmaktadır. CEVAP: B
Soru 7
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınan kararları veto edemez?
A
Almanya
B
İngiltere
C
Çin
D
Fransa
E
Rusya
7 numaralı soru için açıklama 
15 üyeden oluşan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 üyesi daimî (sürekli), 10 üyesi ge­ çici konumdadır. Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararları sadece 5 daimî üye veto edebilir. Güvenlik Konseyinin 5 daimî üye ülkesi şunlardır. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. Almanya BMGK’nin daimî üyesi olmadığı için alı­ nan kararlan veto hakkı yoktur. Cevap A
Soru 8
Uluslararası 4 büyük tenis turnuvasına adını veren "Grand Slam" aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmaz?  
A
Fransa
B
İngiltere
C
ABD
D
Avustralya
E
İspanya
8 numaralı soru için açıklama 
"Grand Slam' Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen dört büyük tenis turnuvasından her birinin ismidir. Bu turnuvalar: ■ Avustralya Açık Tenis Turnuvası (Melbourne), ; ■ Ransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros, Paris), « İngilkenAçih Tens Turnuvası (Whrtbledon), - Amerika Açık Tenis Turnuvası (New York). ■ Ispanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen Açık Tenis Turnuvası 'Grand Slam’ arasında yer alrtias.
Soru 9
3. Nükleer Zirvesi hangi ülkede yapıldı?
A
Almanya
B
Fransa
C
İngiltere
D
Polonya
E
Hollanda
9 numaralı soru için açıklama 
Hollanda'da yapılmıştır. İlk ikisi 2010'da Washington 2012'de Seul'de yapılmıştır.
Soru 10
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2015-2016 dönemi geçici üyelik seçimini hangi ülke kazanmıştır? 
A
İspanya
B
Türkiye
C
Çin
D
Fransa
E
İngiltere
10 numaralı soru için açıklama 
Türkiye BMGK'ye giremedi, BMGK 2015-2016 dönemi geçici üyelik seçiminde Ispanya, BM Güvenlik Konseyi'ne seçildi. Cevap A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.