1. Anasayfa »

Coğrafya İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi Çöz

Tebrikler - İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi Çöz 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“iç Anadolu Bölgesi’nin orta ve güney, kesimlerinde kapalı havzalar bulunur." Aşağıdakilerden hangisi bu havzaların oluşumunda etkili değildir?  
A
Yağışın azlığı
B
Denize uzak kalması
C
Nem oranı düşük olması
D
Bu alanlarda kar yağışının etkili olması
E
Çevresine göre çukur olması
Soru 2
İç Anadolu Bölgesi ile Ergene Bölümü karşılaştırıldığında: her ikisinin de etrafına dağlarla çevrili havza durumunda olmasına rağmen Ergene bölümünde tarımsal üretimden elde edilen gelirin daha yüksek olduğu görülür. Bu durumun Ergene Bölümünün hangi özelliğinden kaynaklanır?  
A
Pazarlama imkanlarının elverişliliği
B
Alüvyal toprakların tarıma elverişli olması
C
ilkbaharda bol yağış olması
D
Akarsular tarafından derin yarılmış olması
E
Verimli ve sulanabilen topraklarda intansif yöntemle tarım yapılması
Soru 3
İç Anadolu Bölgesi’nde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha geniş alan kaplar?  
A
Platolar
B
Karstik Arazi
C
Göller
D
Barajlar
E
Volkan koniler
Soru 4
Yukarıda Sakarya Böiümü’nün, Konya Bölümü' ne göre daha çok yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yükseltisinin daha fazla olması
B
Daha kuzeyde yer alması
C
Kışların daha uzun olması
D
Denize açık olması
E
Ormanların çok olması
Soru 5
İç Anadolu Bölgesi’nde toplu kır yerleşmesinin yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?  
A
Düz arazilerin geniş yer kaplaması
B
Akarsu kaynaklarının zengin olması
C
Endüstri kuruluşlarına yakın oluşu
D
Yer altı sularının yaygın oluşu
E
Ulaşımın gelişmiş olması
Soru 6
İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus özelliğiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  
A
Nüfus Dağılımı su kaynaklarından etkilenmiştir. .
B
Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.
C
Yukarı Kızılırmak Bölümü'nde nüfus seyrektir.
D
Tarımsal nüfus yoğunluğu çok yüksektir.
E
Yukarı Sakarya Bölümü, diğer bölümlere göre daha çok nüfuslanmıştır.
Soru 7
İç Anadolu Bölgesinin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A
Ova ve platolar geniş yer tutar
B
Ortalama yükseltisi 1000 metre civarındadır
C
Güneyi geniş bir kapalı havzadır
D
Çevresi yüksek dağlarla kapalıdır
E
Kuzeyinde volkanik arazi geniş yer tutar
Soru 8
Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinden İç Anadolu Bölgesi üretim bakımından birincidir?  
A
Üzüm - Ayçiçeği - Soya Fasülyesi
B
Buğday - Şekerpancarı - Arpa
C
Mısır-Haşhaş-Zeytin
D
Pirinç-Keten-Tütün
E
Yerfıstığı - Susam - Elma
Soru 9
İç Anadolu Bölgesinde sulanan alanın artırılması: I. Buğday veriminin artması II. Tahıl ekim alanın azalması III. Sebze üretiminin artması IV. Nadasa ayrılan alanın azalması V. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaşması gibi değişimlerin hangisinde etkili olmamıştır?
A
l
B
ll
C
lll
D
lV
E
V
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesindeki en yaygın sanayi koludur?  
A
Lokomotif
B
Konserve
C
Yağ
D
Şeker
E
İpekli dokuma
Soru 11
İç Anadolu Bölgesinin iklimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
A
Türkiye'nin en kurak bölgesidir.
B
En fazla yağışı ilkbahar mevsiminde alır.
C
Konveksiyonel yağış çok görülür.
D
Türkiye’de en az yağış alan bölgesidir.
E
Bozkır bitki örtüsü hakimdir.
Soru 12
İç Anadolu Bölgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
A
Bölgenin tamamı kapalı havza özelliğine sahiptir.
B
Orman bakımından fakir olup 6.sırada yer alır.
C
Suya duyulan ihtiyaçtan dolayı toplu yerleşme yaygındır.
D
Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
E
Ülkemizde en önemli şekerpancarı ve buğday üreticisidir.
Soru 13
İç Anadolu Bölgesi aşağıdakilerden hangisinin üretiminde ilk sırada yer almaz?  
A
Pirinç
B
Arpa
C
Patates
D
Şekerpancarı
E
Buğday
Soru 14
Toprağın bir yıl ekilip sonrası yıl boş bırakılmasına (dinlendirilmesi) nadas denir. Türkiye’de hem kuraklığın fazla olması hem de sulamanın yetersiz olduğu tarım yerlerinde nadas yaygın olarak uygulanır. Açıklamaya göre hangi bölümde daha çok nadas uygulaması yapılır?  
A
Konya
B
Ergene
C
Kıyı Ege
D
Adana
E
Orta Karadeniz
Soru 15
Aşağıda İç Anadolu Bölgesindeki Bir Yerleşim birimi ile burada bulunan bir endüstri kuruluşu eşleştirilmiştir. Bu eşleştirilmesinden hangisi yanlıştır?  
A
Ankara - Uçak fabrikası
B
Sivas - Vagon Fabrikası
C
Kırıkkale - Demir - Çelik Fabrikası
D
Eskişehir - Şeker Fabrikası
E
Niğde - Kağıt Fabrikası
Soru 16
İç Anadolu Bölgesinde geniş bozkırların olması aşağıdakilerden hangisine imkan vermiştir?  
A
Bahçe tarımının gelişmesine
B
Küçükbaş hayvancılığın gelişmesine
C
Kağıt endüstrisinin gelişmesine
D
Büyükbaş hayvancılığın gelişmesine
E
Tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasına
Soru 17
İç Anadolu Bölgesinde tarım alanlarının büyük kısmının her yıl nadasa bırakılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması
B
Tohum ıslahının yeterince yapılmaması
C
Tarım alanlarının çok geniş yer tutması
D
Yaz kuraklığı ve sulama imkanlarının yetersizliği
E
Küçükbaş hayvancılığının gelişmiş olması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Nevşehir - Ürgüp Yöresinin bir özelliği değildir?  
A
İkliminin karasal olması
B
Turizm gelirlerinin fazlalığı
C
Volkanik arazinin genişliği
D
Heyelanların fazlalığı
E
Peribacalarının bulunması
Soru 19
- Orman alanlarının azlığı - Nadas olayının yaygınlığı - Sıcaklık farklarının fazlalığı İç Anadolu Bölgesine ait yukarıdaki özelliklerin ortaya çıkmasında aşağıdakiierden hangisi etkili olmuştur?  
A
Kalkerli arazinin yaygınlığı
B
Platoların fazlalığı
C
Kırıklı yapının azlığı
D
Yer altı su seviyesinin düşüklüğü
E
Yıllık yağış miktarının azlığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
19 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.