1. Anasayfa »

KPSS Coğrafya Testi Çöz (TG Deneme Soruları)

Tebrikler - KPSS Coğrafya Denemesi (Güncel TG'den Alındı) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Alanya, Kuşadası Bodrum gibi merkezlerin nüfusları aylara göre önemli oranda değiştiği halde, İskenderun, Ereğli, Karabük gibi merkezlerde değişmemektedir. Bu duruma neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
İklim şartları
B
Yer şekilleri
C
Ekonomik etkinlikleri
D
Ulaşım koşulları
E
Yüzölçümleri
Soru 2
Dev kazanı, dağlık alanlarda hızla akan akarsuların şelaleler oluşturduğu yerlerde aşındırma sonucu meydana gelen bir şekildir. Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisi böyle bir şekil oluşturmaz?
A
Manavgat
B
Ergene
C
Çoruh
D
Zap suyu
E
Karasu
Soru 3
Ege ovalarında şeker pancarı yetiştirilmesi mümkün iken, tütün, pamuk gibi daha çok gelir getiren ürünler yetiştirilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, buna benzer bir örnek teşkil etmez?
A
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimek yerine pamuk yetiştirilmesi
B
Akdeniz Bölgesi’nde zeytin yerine turunçgil tarımının yapılması
C
Ege ovalarında arpa yerine üzüm yetiştirilmesi
D
Akdeniz Bölgesinde şeker pancarı yerine sebze yetiştirilmesi
E
Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde buğday yerine mısır yetiştirilmesi
Soru 4
I.          Eğimin fazla olması II.         Yağışların fazla olması III.       Fay hatlarının bulunması Yukarıdakilerden hangileri Karadeniz Bölgesinde heyelan olayının fazla olmasında etkilidir?
A
I-II
B
II-III
C
I-III
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 5
Çok sayıda tarihi ve doğal zenginliklere sahip olan ülkemizde turizmden istenilen düzeyde döviz sağlanamamaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumda rolü yoktur?
A
Reklam ve tanıtımın yetersiz olması
B
Kalifiye elemanın yetersizliği
C
Turizmi geliştirici politikaların yetersizliği
D
Fiyatların yüksek olması
E
Ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık
Soru 6
İşsizlik, geçim sıkıntısı, tüketici nüfusun artması, eğitim düzeyinin düşük olması, yetersiz beslenme gibi sorunlar yaşayan ülkemizde aşağıdakilerden hangisinin var olduğu söylenebilir?
A
Ülkede aşırı nüfuslanma olduğu
B
Tarım topraklarının yetersiz olduğu
C
Çalışan nüfusun tarımdan sanayiye kaydığı
D
İklim şartlarının tarıma uygun olmadığı
E
Maden kaynaklarının yetersiz olduğu
Soru 7
Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerin hangisinde tarım alanları geniş, sulama olanağı az, makineli tarım yaygındır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 8
İzmir’de sanayinin Afyon’dan daha gelişmiş olduğunu gösteren en güçlü kanıt aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nüfus yoğunluğunun fazla olması
B
Enerji üretiminin daha fazla olması
C
Maden çeşitliliğinin fazla olması
D
Eğitim seviyesinin yüksek olması
E
Enerji tüketiminin fazla olması
Soru 9
Türkiye’de tarımda sulama sorunu çözüldüğünde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A
Tarımsal verim artar.
B
Nadasa ayrılan alanlar azalır.
C
Fındık, turinçgil ve çayın üretim alanları genişler
D
Kente göçler azalır.
Soru 10
Küresel ısınmanın, Türkiye’de aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?
A
Hidroelektrik potansiyelinin düşmesi
B
Kuraklığın etki alanının genişlemesi
C
Yeraltı ve yerüstü sularının azalması
D
Depremlerin artması
E
Tarımsal verimin düşmesi
Soru 11
İç Anadolu Bölgesi’nde aşağıdakilerin hangisinin yaygınlaşmasında bu bölgenin Karadeniz Bölgesi’ne göre daha az yağış almasının etkisi yoktur?
A
Küçükbaş hayvancılığın
B
Buğday tarımının
C
Bozkır bitki örtüsünün
D
Su kaynaklarına yakın yerleşmelerin
E
Sanayi kuruluşlarının
Soru 12
Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin hammaddesi toprağa dayalı değildir?
A
Kağıt
B
Çimento
C
Seramik
D
Tuğla
E
Şişe-Cam
Soru 13
I.         Ocak ayı ortalama sıcaklık II.        Yaz kuraklığı III.      Nemlilik oranı Yukarıdakilerden hangileri İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesinin benzer iklim özelliklerindendir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 14
Akdeniz Bölgesinde yer alan Göller Yöresinde aşağıdaki ürünlerden hangisi yetişmez?
A
Haşhaş
B
Turunçgil
C
Buğday
D
Şekerpancarı
E
Gül
Soru 15
Erozyonu önleme yollarından biri de eğilimli yerlerde yamaçların taraçalandırılmasıdır. Böyle bir yöntem yukarıdaki haritada işaretli yerlerin hangisinde en az uygulanır?
A
II-VI
B
I-V
C
I-IV
D
III-VI
E
II-V
Soru 16
Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi’nden daha geniş olmasına rağmen, daha az nüfuslanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?
A
Tarım alanlarının azlığı
B
Ulaşım güçlükleri
C
Yaz kuraklığı
D
Engebeliğin fazlalığı
E
Karstik yapının yaygınlığı
Soru 17
Türkiye’de sıradağlar genellikle batı-doğu yönlü uzanmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini daha çok etkilemiştir?
A
Tarım alanlarını
B
Sıcaklık dağılışını
C
Hayvancılık faaliyetlerini
D
Demiryollarının uzanış yönünü
E
Sanayi kuruluşlarının dağılışını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.