1. Anasayfa »

1. Dünya Savaşı Konu Testi Soruları Çöz 4

Tebrikler - I. DÜNYA HARBİ adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. Alses loren yöresi Fransa'ya verilecek
 2. Almanya savaş tazminatı ödeyecek
 3. Alman ordusu sınırlandırılacak
yukarıda kararları verilen antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
A
  Versay
B
  Sevr
C
  Nöyyi
D
  Triyanon
E
  Sen Jermen
Soru 2
I.Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Konferansının amaçları arasında;
 1. Yenilen devletlerin durumunu görüşmek
 2. Milliyetçilik akımının etkilerini azaltmak
 3. Yapılacak antlaşmaların esaslarını belirlemek
hangileri gösterilebilir?
A
  Yalnız l
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  I ve III
E
  I, II ve III
Soru 3
 1. Avusturya ve Macaristan birbirlerinden ayrılmışlardır
 2. Bosna Hersek Yugoslavya'ya verilmiştir.
 3. Zorunlu askerlik kaldırılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
  Sevr
B
  Sen Jermen
C
  Versay
D
  Berlin
E
  Nöyyi
Soru 4
I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalarda;
 1. Savaş tazminatı
 2. Askeri sınırlandırma
 3. Sınırların değişmesi
konularından hangileri üzerinde durulmuştur?
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  I ve II
E
  I, II ve III
Soru 5
 • Polonya
 • Çekoslovakya
 • Yugoslavya
Yukarıdaki devletler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda kurulmuşlardır?
A
  I.Balkan Savaşı
B
  93 Harbi
C
  I.Dünya Savaşı
D
  Sedan Savaşı
E
  II. Dünya savaşı
Soru 6
 1. Sevr Antlaşması
 2. Nöyyi Antlaşması
 3. Triyanon Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmalardan hangilerinin şartları Paris Konferansı'nda belirlenmiştir?
A
  Yalnız l
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  II ve III
E
  I, II ve III
Soru 7
 1. I. Yunanistan I.Dünya Savaşı'na katılan son devlettir.
 2. Savaş sırasında gizli antlaşmalar yapılmamıştır.
 3. Bulgaristan savaşa katılan son İttifak Devleti'dir.
 4. italya I.Dünya Savaşı'nda saf değiştirmiştir.
 5. Osmanlı Devleti Savaşı'n başında tarafsızlığını ilan etmiştir.
Yukarıda 1.Dünya Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
  I
B
  II
C
  III
D
  IV
E
  V
Soru 8
 1. Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin ortaya çıkması;
 2. Rusya'nın I.Dünya Savaşı'ndan çekilmesi
 3. Rusya'nın Doğu Anadolu'da işgal ettiği topraklardan çekilmesi
 4. I.Dünya Savaşı'nm sona ermesi
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  I ve II
E
  I ve III
Soru 9
I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında
 1. Din
 2. Ekonomi
 3. Milliyetçilik
hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  II ve III
E
  I ve III
Soru 10
Aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasi varlığı I.Dünya Savaşı'ndan sonra son bulmuştur?
A
  Estonya
B
  Sırbistan
C
  Bulgaristan
D
  Ukrayna
E
  Polonya
Soru 11
I.Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
  Manda ve himaye yönetimi ortaya çıkmıştır
B
  Sivil savunma teşkilatlan kurulmuştur.
C
  Yeni devletler kurulmuştur.
D
  Dünya haritası yeniden çizilmiştir.
E
  Yalta Konferansı düzenlenmiştir.
Soru 12
I.Dünya Savaşı sonunda;
 1. Milletler Cemiyeti
 2. Birleşmiş Milletler
 3. Avrupa Birliği
teşkilatlarından hangisi veya hangileri kurulmuştur?
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  I ve II
E
  I, II ve III
Soru 13
I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan desteklemek istemesiAlmanya'nın, kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çık masının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan desteklemek istemesi
B
Elde ettiği ayrıcalıkları korumak istemesi
C
Osmanlı Devleti'ni korumak istemesi
D
Uluslararası antlaşmalara bağlı kalmak istemesi
E
Osmanlı Devleti'ni uluslararası platformda yalnız bırakmak istemesi
Soru 14
I.Dünya Savaşı sırasında imzalanan bazı gizli antlaşmalar şunlardır;
 1. Londra Antlaşması
 2. istanbul Antlaşması
 3. Mac Mahon
hangileri, Rusya'nın I.Dünya Savaşı'ndan ayrılması ile değişikliğe uğramıştır?
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  I ve II
E
  I.IIveIII
Soru 15
I.Dünya Savaşı sonunda İmzalanan antlaşmaların dünya barışını saglayamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Antlaşmaların ağır şartlar taşıması
B
Milletler Cemiyeti'nin kurulması
C
Sadabat Paktının kurulması
D
Balkan Paktının kurulması
E
Milliyetçi akımların etkisinin azalması
Soru 16
 1. Varşova Paktı
 2. Balkan Antantı
 3. Sadabat Paktı
Türkiye yukarıdakilerden hangilerine üye olmuştur?
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  I ve II
E
  II ve III
Soru 17
 • Balkan milletlerinin Osmanlı Devleti'nden Ayrılması
 • Arapların İngilizlerle iş birliği yapmaları
Yukarıdaki gelişmeler, Osmanlı aydınları arasında aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin güç kazanmasına neden olmuştur?
A
  Türkçülük
B
  Batıcılık
C
  İslamcılık
D
  Osmanlıcılık
E
  Devletçilik
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, I.Dünya Savaşı sırasında veya sonunda yıkılan devletler arasında gösterilemez?
A
  Alman imparatorluğu
B
  Osmanlı İmparatorluğu
C
  Çarlık Rusya
D
  Avusturya - Macaristan imparatorluğu
E
  İtalya
Soru 19
 1. Rusya
 2. Fransa
 3. İngiltere
 4. ABD
 5. İsviçre
Yukarıdaki devletlerden hangisinde, I.Dünya Savaşı devam ederken rejim değişikliği olmuştur?
A
  I
B
  II
C
  III
D
  IV
E
  V
Soru 20
I.Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarda;
 1. İzmir ve çevresinin İtalyanlara
 2. Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya
 3. Adana ve çevresinin Fransızlara verilmesi kararlaştırılmıştır.
Savaştan sonra yukarıdakilerden hangilerinin uygulanmadığı söylenebilir?
A
  Yalnız l
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  II ve III
E
  I ve II
Soru 21
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan barış antlaşmaları dikkate alındığında, aşa-ğıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A
Osmanlı Devleti - Sevr Antlaşması
B
Avusturya - Sen Jermen Antlaşması
C
Almanya - Versay Antlaşması
D
Macaristan - Bükreş Antlaşması
E
Bulgaristan - Nöyyi Antlaşması
Soru 22
Osmanlı Devleti, I.Dünya savaşı sırasında Kanal Cephesi'nde;
 1. İngiltere
 2. Fransa
 3. Sırbistan
yukarıdaki devletlerden hangilerine karşı savaşmıştır?
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  II ve III
E
  I ve II
Soru 23
Paris Konferansı'nın sonuçları arasında;
 1. İzmir'in Yunanlara verilmesi
 2. İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlığın çıkması
 3. İtalya'nın Anadolu'nun işgalinden vazgeçmesi
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
A
  Yalnız l
B
  Yalnız II
C
  Yalnız II
D
  I ve II
E
  I, II ve III
Soru 24
Mustafa Kemal,
 1. Çanakkale
 2. Sarıkamış
 3. Sakarya
savaşlarından hangilerinde görev almıştır?
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  I ve III
E
  I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
24 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.