1. Anasayfa »

Türkiye’de Tarım Testi Çöz 1

Tebrikler - Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde tarımı geliştirmek ve tarım alanlarından alınan yerimi arttırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?  
A
Zirai mücadeleyi artırmak
B
Ürüne uygun gübre kullanmak
C
Sulama sistemini geliştirmek
D
Nadas alanlarını genişletmek
E
Makine kullanımını artırmak
Soru 2
Ülkemizdeki tarım alanlarında sulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yararlar sağlanacaktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri olamaz?
A
İklim koşullarına bağımlılık azalır.;
B
Nadas yöntemi terk edilerek toprak her yıl kullanılabilir.
C
Ürün çeşidi ve verim artar.
D
Tahıl ve baklagillerin üretim miktarı azalır.
E
Sanayi ürünlerinin üretimi artar.
Soru 3
Marmara Bölgesi'nde iklim çeşitliliği fazla olduğu için tarım ürünleri de çeşitlidir. Aşağıdaki ürünlerden hangisi iklim çeşitliliği fazla olmasına rağmen Marmara Bölgesi’nde yetişmez?  
A
Ayçiçeği
B
Fındık
C
Zeytin
D
Buğday
E
Muz
Soru 4
“Bir ürünün yıllık üretiminin kimi zaman fazla, kimi zaman az olmasına dalgalanma denir. Tarımı devlet denetiminde yapılan ürünlerin üretiminde dalgalanma çok az olur.” Buna göre Türkiye’de yetiştirilen aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretim miktarında yıllara göre dalgalanmaların daha az olduğu söylenebilir?  
A
Mercimek
B
Şekerpancarı
C
Soya
D
Zeytin
E
Üzüm
Soru 5
Türkiye'de tarım alanlarında kullanılan makine sayısı ne kadar artarsa artsın, hayvan ve insan gücüne duyulan ihtiyaç tamamen ortadan kalkmamıştır. Bu yargının temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  
A
Yem ve sanayi bitkilerinin ekim alanlarının gelişmesi
B
Turfanda sebzeciliğin ve seracılığın yaygın olması
C
Tarımda sulanabilen alanların artması
D
Tarım alanlarında bir bölümün, engebeli ve parçalı olması
E
Tarım makinelerinin üretiminin yetersiz olması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de balıkçılıktan elde edilen gelirlerin düşük olmasının nedenlerindendir?  
A
Kıyı uzunluğunun az olması
B
Orta kuşakta yer alması
C
Açık deniz balıkçığının yapılmaması
D
Yarımada ülkesi olması
E
Balık çeşidinin az olması
Soru 7
Üretimin büyük bölümü Marmara ve Ege kıyılarında, çok azda Rize çevresinde olan tarım ürünü don olayından olumsuz etkilenmektedir. Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Üzüm
B
Fındık
C
Mısır
D
Zeytin
E
Pamuk
Soru 8
Türkiye'nin tarımsal potansiyeli günümüzdeki seviyesinin çok üstündedir. Modern tarım yöntemlerinin kullanılması, tarımsal sorunların çözülmesi tarımsal üretimi ve tarım ürünü çeşidini arttıracak-tır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ülkemizin, tarımsal potansiyelini artıracak faaliyetler arasında yer almaz?  
A
Gübre kullanımını artırmak
B
Tohum ıslahı ve kaliteli tohum kullanmak
C
Sulama imkanlarının arttırılması ve sulu tarıma geçiş
D
Tarımda makine kullanımının arttırılması
E
Mera ve otlakların tarım arazisine dönüştürülmesi
Soru 9
Türkiye’de nemli Karadeniz ikliminde elverişli yayılma alanı bulan mısırın, Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olarak yetiştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?  
A
Mutlak nemin yüksek olması
B
Yaz ve kış sıcaklığının uygun olması
C
Akdeniz Bölgesi'nin deniz kıyısında olması
D
Her iki bölgenin de yükseltilerinin aynı olması
E
Tarım alanlarında sulama yapılması ve taban suyunun yüksek olması
Soru 10
Her bitkinin yetişme koşulu farklı olduğu için ekim ve hasat dönemleri de farklı olur. Buna göre aşağıda verilen ürünlerden hangisi olgunlaşma döneminde tam kuraklık ister?  
A
Fındık
B
Çay
C
Pamuk
D
Turunçgil
E
Soya
Soru 11
Aşağıda verilen ürünlerden hangisinin eşleştirildiği bölümde yetiştirilmesi yağışın mevsimlere göre dağılımıyla açıklanamaz?  
A
Soya - Adana
B
Çay - Doğu Karadeniz
C
Buğday - Konya
D
Ayçiçeği - Ergene
E
Kırımızı Mercimek - Dicle
Soru 12
Karadeniz Bölgesi kıyıları, genelde her mevsim yağış aldığından yaz kuraklığı isteyen tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun değildir. Yetiştirilemeyen tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?  
A
Pamuk, Buğday, Mercimek
B
Fındık, Zeytin, İncir
C
Mısır, Buğday, Tütün
D
Ayçiçeği, Turunçgii, Pirinç
E
Mercimek, Zeytin, Mısır
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi İç-Anadolu Bölgesindeki tarım faaliyetlerini etkileyen olumsuz bir etken değildir?  
A
Etrafının dağlarla çevrili olması
B
Yağış miktarının az olması
C
Topraklarının tuzlu olması
D
Düzlüklerin geniş yer kaplaması
E
Yaz mevsiminin kurak geçmesi
Soru 14
A
Yaz sıcaklıkları
B
Yağış rejimlerinin düzenli olması
C
Yağış miktarlarının 1000.mm’nin üzerinde olması
D
Kışların ılık geçmesi
E
Toprak türleri
Soru 15
A
Zeytin - Tütün
B
Tütün - Çay
C
incir - Buğday
D
Turunçgil - Fındık
E
Üzüm - Pamuk
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

Yorumlar (1)

  • Bence süper bir test adaylar için liseye gitmeme rağmen güzel soruları var mukemmel☺