1. Anasayfa »

Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü Testi Çöz 2

Tebrikler - Online Coğrafya Türkiye'nin İklim ve Bitki Örtüsü Konu Testi Çöz 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Orta Karadeniz Bölümü’nûn yağış miktarı Batı ve Doğu Karadeniz bölümlerine oranla daha azadır. Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Yükselti
B
Sıcaklık
C
Enlem
D
Denizsellik
E
Karasallık
Soru 2
Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârın soğuk, güneyden esen rüzgarın ise sıcak etki yapması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A
Denizlerin
B
Yükseltinin
C
Enlemin
D
Dağların doğrultusunun
E
Bitki örtüsünün
Soru 3
Aşağıda bazı illerimizin donlu gün sayıları verilmiş-' tir. Antalya -» 2 Adana -» 6 İsparta -> 72 Ankara -» 87 Eskişehir-» 100 Donlu gün sayılarını farkı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yerşekilleri
B
Basınç
C
Yükselti
D
Rüzgarlar
E
Bikti örtüsü
Soru 4
Türkiye'de yetişen maki bitkisi Akdeniz Bölgesinden Marmara Bölgesine doğru gidildikçe sınırı alçalır. ' Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yükselti
B
Yeryüzü şekilleri
C
Enlem
D
Toprak türü
E
Yağış miktarı
Soru 5
Türkiye’nin yaz mevsiminde en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakiler-den hangisi etkili değildir?
A
Buharlaşmanın fazla olması
B
Basra termik alçak basınç merkezinin etkisi
C
Nem miktarının az olması
D
Samyeli rüzgarlarının etkili olması
E
Karasallığın etkili olması
Soru 6
Türkiye'de Yazların kurak olmasında; I. AsorYB II. İzlandaAB III. Sibirya YB IV. Basra AB gibi basınç merkezlerinden hangileri etkili olmuştur?
A
I - III
B
II-V
C
I - II
D
III- IV
E
I-IV
Soru 7
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yağış toplamı İç Anadolu Bölgesinden fazladır. Ancak bölge Iç Anadolu’dan daha az orman arazisine sahiptir. Yukarıda anlatılan durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 6. 7. C) D) E)
A
Buharlaşma miktarının daha fazla olması ile
B
Bölgenin yüz ölçümüyle
C
Engebenin az olmasıyla
D
Akarsuların rejimiyle
E
Yağışın mevsimlere dağılışı ile
Soru 8
Yükseklere çıkıldıkça hava basıncı azalır. Bununla birlikte Türkiye’nin en yüksek bölgesi olmasına karşın, Doğu Anadolu’da kışın yüksek basınç koşullarının görülmesi, aşağıdaki-lerden hangisi ile açıklanabilir?
A
Yağışların artmasıyla
B
Rüzgâr hızının yavaşlamasıyla
C
Güneş ışınlarının dikleşmesiyle
D
Sıcaklığın düşük olmasıyla
E
Yer şekillerinin engebeli olmasıyla
Soru 9
Aşağıdaki illerimizden hangisinin bitki örtüsü bozkır değildir?
A
Konya
B
Şanlıurfa
C
Ankara
D
Karaman
E
Hatay
Soru 10
A
   
B
   
C
   
D
   
E
   
Soru 11
Yeryüzünde sıcaklığın dağılışında temel etken güneş ışınlarının geliş açısıdır. I. Çanakkale II. İzmit III. Ankara IV. Antalya . V. Erzurum Buna göre yukarıda verilen şehirlerin hangilerinin güneşten aldığı enerji yaklaşık aynı olur?  
A
I - III
B
II - IV
C
III - V
D
I - III - V
E
II-III ve IV
Soru 12
Aşağıdaki tabloda, bazı kentlerimizin günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları verilmiştir. Kent. ı . En Düşük Sıcaklık  En Yüksek Sıcaklık Erzurum         -3 °C                              16°C İstanbul           4 °C                               8 °C Zonguldak      3 °C                               6 °C Buna göre, günlük sıcaklık farkının en çok Erzurum’da görülmesinin temel nedeni aşağıda-kilerden hangisidir?  
A
Enlem
B
Toprak türü
C
Soğuk rüzgârlar
D
Bitki örtüsü
E
Karasallık
Soru 13
A
  l-ll
B
  ll-lll
C
  l-lV
D
  lll-l
E
  lll-lV
Soru 14
Enlem etkisiyle ülkemizde sıcaklıkların güneyden kuzeye gidildikçe azalması beklenir. Ancak Ocak ayında Kars, daha kuzeyde yer alan Samsun’dan daha soğuktur.' Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Yükselti
B
Enlem
C
Nemlilik
D
Bitki örtüsünün farklı olması
E
Boylam
Soru 15
Marmara Bölgesi’nin Yıldız Dağları bölümünde orman örtüsü yaygınken Ergene Bölümünde ise bozkır yaygındır. Bu durum iki bölümün hangi bakımdan farkiı olduğunu kanıtlar?
A
Sıcaklık
B
Yer şekilleri
C
Yükselti
D
Yağış rejimi
E
Bakı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.