1. Anasayfa »

Online KPSS Coğrafya Testi Çöz 2

Tebrikler - KPSS Coğrafya Karma Testi 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Akdeniz Bölgesi'nde, "- güneşli gün sayısının fazla olması - kışların ılık geçmesi - yer şekillerinin engebeli olması - yazların sıcak ve kurak geçmesi" özellikleri, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A
Yaz turizminin gelişmesi
B
Seracılığın yaygın olması
C
Karstik şekillerin görülmesi
D
Yol yapım maliyetinin yüksek olmas
E
Yılda birden fazla ürün alınması
Soru 2
Bir yörede ulaşımın gelişmesine paralel olarak aşağıdaki faaliyetlerden hangisi daha az gelişir?
A
Turizm
B
Ticaret
C
Sanayi
D
Hayvancılık
E
Yerleşme
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin yurt dışına ihraç ettiği ürünler arasında yer almaz?
A
Mobilya
B
Krom, bor gibi madenler
C
Tarım ürünleri
D
Hayvansal ürünler
E
Enerji kaynaklar
Soru 4
Türkiye'de barajların kısa sürede dolma tehlikesi göstermesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A
Akarsu yataklarının geçirimli olması
B
Akarsuların bol alüvyon taşıması
C
Akarsu havzalarının geniş olması
D
Akarsuların farklı iklim bölgelerinden geçmeleri
E
Akarsuların boylarının uzun olması
Soru 5
Türkiye'de kır yerleşmelerinde kerpiçten yapılmış meskenlerin yaygın olduğu bir yörenin, "I. yıllık yağış miktarının az olduğu II. tarımda makine kullanımının fazla olduğu III. mekanik çözülmenin yaygın olduğu IV. büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu" durumlarından hangilerine sahip olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 6
Türkiye'de bulunan uranyum ve toryum gibi madenlerin işletilmemesinde, "I. rezervlerinin yetersiz olması II. teknolojinin yetersiz olması III. kullanım alanının yeterince yaygınlaşmaması IV. maden yatağına ulaşımın zor olması" durumlarından hangileri etkili olmaktadır?
A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 7
“Taşeli Yöresi, Çanakkale, Ardahan Platosu ve Tuz Gölü havzası Türkiye'de nüfuslanmanın en az olduğu yerlerdendir.” Bu yörelerde nüfuslanmaya engel olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Uzun ve sert geçen kış mevsimi
B
Tarımda kuraklık ve erozyon
C
Ulaşım sorunları
D
Deprem tehlikesinin fazla olması
E
Su kaynaklarının yeterli olmaması
Soru 8
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum-Kars Bölümü'nde tarımsal faaliyetlerin kısıtlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A
Kış sıcaklık ortalamalarının düşük olmasının
B
Sulamanın gelişmemiş olmasının
C
Yaz süresinin kısa olmasının
D
Yer şekillerinin engebeli olmasının
E
Toprakların verimsiz olmasının
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi insanları turizm faaliyetlerine yönelten faktörlerden biri değildir?
A
Aile, dost ve akraba ziyaretleri
B
Kongre ve toplantılara katılma
C
Tarihi ve kültürel değerleri görme ve tanıma
D
Sportif faaliyetler
E
Yeni iş sahaları bulma
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?
A
Ülkenin nüfus miktarını belirlemek
B
Nüfusun alım gücünü belirlemek
C
Kır ve kent nüfus miktarını tespit etmek
D
Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
E
Nüfusun çalıştığı iş kollarını belirlemek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.