1. Anasayfa »

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Testi Çöz

Tebrikler - Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Testi 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye’nin coğrafi koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerden hangisi seyrek nüfuslu yerlerden biri değildir?  
A
Taşeli platosu
B
Hakkâri yöresi
C
Menteşe yöresi
D
Doğu Karadeniz kıyıları
E
E) Çoruh - Kelkit Vadisi
Soru 2
Alt yapı hizmetlerin yeterli olması II. İş olanaklarının fazla olması . III. Okur-yazar oranını yüksek olması IV. Endüstriyel etkinliklerin fazla olması Yukarıdakilerden hangileri büyük kentlerdeki • nüfus artış hızının fazla olmasında en çok etkilidir?  
A
A) l ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
l ve III
E
II ve IV
Soru 3
Aşağıdaki kentlerden hangisinde nüfus yaz turizmine bağlı olarak fazla olmaz?
A
Antalya
B
Sinop
C
Edremit
D
Bodrum
E
Muğla
Soru 4
Kerpiç, yıllık yağışın az olduğu yörelerde kullanılabilen bir yapı malzemesi olduğuna göre, kerpiçten yapılmış evlerin aşağıdaki bölgelerden en çok hangisinde görülmesi beklenir?  
A
İç Anadolu
B
Akdeniz
C
Ege
D
Marmara
E
Doğu Anadolu
Soru 5
Yüzey şekillerinin ve tarımsal etkinliklerin, yerleşme şekilleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde dağınık yerleşme daha fazladır?  
A
Karadeniz Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
Ege Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi
E
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Soru 6
Türkiye’de 15- 64 yaş arası nüfusun oranı lerde kırsal kesimden daha yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedeni olarak gösterilir?  
A
Kentlerde doğurganlık oranının fazla olması
B
Nüfus artış hızının kentlerde daha yüksel olması
C
Son yıllarda aile planlaması çalışmalarına hız verilmesi
D
Kırsal kesimden yoğun bir göç olması
E
Kırsal kesimde nüfusun yavaş artması
Soru 7
Türkiye’de İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerde kentsel nüfus oranın yüksek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Madenciliğin gelişmiş olması
B
Tarım alanlarının az olması
C
İş olanaklarının fazla olması
D
Konut miktarının fazla olması
E
Kapladıkları alanın büyük olması
Soru 8
Türkiye’de nüfusun dağılımında aşağıdakiler-den hangisinin etkisi en fazladır?  
A
Yerşekilleri
B
Bitki örtüsü
C
Madencilik
D
Hayvancılık
E
Toprak tipi
Soru 9
Adana’da nüfus yaz mevsiminde artmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Turizmin hareketlenmesi
B
İnşaat etkinliklerinin hızlanması
C
Tarım işçilerine duyulan ihtiyacın artması
D
Sanayi etkinliklerinin artması
E
Panayır mevsiminin başlaması
Soru 10
Türkiye'de büyük kentlerdeki nüfus artış hızı küçük kentlere göre daha fazladır. Büyük kentlerdeki nüfus artışının fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?  
A
İş olanaklarının fazla olması
B
Doğum oranlarının fazla olması
C
Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
D
Eğitim olanaklarının iyi olması
E
Sanayinin gelişmiş olması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kırsal alandan kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir?  
A
Kırsal alanda yatırımların yetersiz olduğu
B
Kırsal alanda doğum oranın fazla oluşu
C
Kentlerin plansız ve düzensiz gelişmesi
D
Kırsal alanda eğitim hizmetlerinin yeterli olmaması
E
Kentlerdeki ekonomik durum
Soru 12
Türkiye’de karstik yapının olduğu yerlerde yağışın fazla olmasına karşın yeraltına sızmanın çok olması, yerüstü sularının zayıf olmasına yol açar. Bu nedenle de bu yerlerde nüfus yoğunluğu azdır. Aşağıdaki yerlerin hangisindeki nüfus yoğunluğunun azlığı bu duruma örnektir?  
A
Taşeii Plâtosu
B
Ağrı yöresi
C
Tuz Gölü Çevresi
D
Iğdır Ovası
E
Yıldız Dağlan Bölümü
Soru 13
İç Anadolu Bölgesi’nde nüfus daha çok dağların eteklerinde yoğunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Su kaynaklarının fazla olması
B
Tarım alanlarının daha verimli olması
C
Yer yapısının sağlam olması
D
Bitki türlerinin gür olması
E
Ürün çeşidinin fazla olması
Soru 14
Türkiye mevsimlik göçlerin yoğun olarak yaşandığı ülkelerden biridir. Aşağıdaki verilen hangi iki merkez bu durumu en fazla yaşayan alanlara örnek verilebilir?  
A
Ankara - İstanbul
B
İzmir - Gaziantep
C
Adıyaman - Muğla
D
Antalya - Adana
E
Elazığ - Bursa
Soru 15
Ülkemizde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde ülkemizin; I. Nüfus yoğunluğu II. Tarımda çalışanların oranı III. Gelişmişlik düzeyi IV. Kırsal nüfusun kentsel nüfusa oranı gibi özelliklerden hangileri hakkında bilgi edinilebilir?  
A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.