1. Anasayfa »
  2. KPSS Anayasa Testleri

KPSS Anayasa Deneme Sınavı 19

Tebrikler - KPSS Anayasa Deneme Sınavı 19 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir anayasanın sertliğini gösteren niteliklerden değildir?

A
Anayasa değişiklikleri için halk oyuna başvurabilmesi
B
Anayasada değişmez maddelerin yer alması
C
Anayasa değişikliği için nitelikli oy şartının bulunması
D
Anayasa bünyesinde "temel hak ve ödevlere" yer verilmesi
E
Anayasa değişikliği yapılabilmesi için belirli süre geçmesi zorunluluğunun aranması
1 numaralı soru için açıklama 
Bir anayasanın sert/katı nitelik taşıdığını gösteren özellikler; • Anayasada değişmez maddelerin yer alması • Anayasa teklif ve değişikliği için özel sayıların aranması • Anayasa değişikliği için belirli süre geçme zorunluluğunun aranması • Anayasa değişikliği için gerektiğinde halk oyuna başvurulabilmesi Temel hak ve ödevlere yer verilmesi anayasalarda kullanılması zorunlu konulardan olup sertlik göstergesi değildir.
Soru 2

Toplumsal hayatı düzenleyen kurallardan sadece "hukuk" ve "din" kurallarında görülebilecek ortak özellik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Hem hukuk hem de din kurallarının yazılı kaynaklara dayalı olması
B
Her ikisinin de maddi yaptırımlara dayalı olması
C
Hukuk kurallarının da din kurallarının da sosyal hayatı düzenlemeyi amaçlamaları
D
Yaptırımlarının devlet gücüne dayalı olarak uygulanması
E
Her ikisinin de değişken bir yapıya sahip olması
Soru 3

Aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin uygulanmasında taraflar arası eşitlik" ilkesi geçerlidir?

A
İş hukuku
B
Borçlar hukuku
C
Yargılama hukuku
D
Fikir ve sanat eserleri hukuku
E
Ceza hukuku
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi milletvekillerine uygulanabilecek disiplin cezalarından değildir?

A
Uyarı cezası
B
Kınama cezası
C
Meclisten geçici olarak çıkarma cezası
D
Para cezası
E
Kademe ilerlemesini durdurma cezası
Soru 5

Bir milletvekili genel seçiminden diğer milletvekili genel seçimine kadar olan süreye ne denir?

A
Yasama yılı
B
Seçim takvimi
C
Yasama dönemi
D
Birleşim
E
Oturum
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun inceleme ve denetim yapabileceği yerlerden değildir?

A
Kamuya yararlı dernekler
B
Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları
C
Kamu kurum ve kuruluşları
D
Siyasi partiler
E
lşveren kuruluşları
6 numaralı soru için açıklama 
1982 Anayasası ile kumlan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kumlunun inceleme ve denetim yapabileceği yerler • İşçi ve işveren kuruluşları • Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları • Kamuya yararlı demek ve vakıflar • Tüm kamu kurum ve kuruluşları • Sermayesinin yansından fazlasına kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu kurum ve kuruluşlar
Soru 7

I. Anayasa Mahkemesi

II. Yargıtay

III. Uyuşmazlık Mahkemesi

IV. Sayıştay

Yukarıda verilenlerden hangilerinin başkanları, kendi üyeleri arasında yapılan seçimle belirlenir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
III ve IV
D
I ve II
E
II ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasında yapılan seçimle başkan ve başkan vekilleri 4 yıllık süre için belirlenir. Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından seçilir. Sayıştayın tüm üyeleri ve başkanı ise TBMM Genel Kumlu tarafından seçilerek belirlenir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi idarenin mal edinme yöntemlerinden değildir?

A
Özelleştirme
B
İstimlak
C
İstimval
D
Devletleştirme
E
Geçici işgal
8 numaralı soru için açıklama 
İdarenin mal edinme yöntemleri şunlardır; Kamulaştırma (istimlak), Devletleştirme, Istimval, Geçici işgal, Kamulaştırmasız el atma. Satın alma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ''ilçe idare kurulu'' üyesi değildir?

A
Yazı işleri müdürü
B
Mal müdürü
C
Hükümet tabibi
D
Veteriner
E
Defterdar
9 numaralı soru için açıklama 
İlçe İdare Kumlu Üyeleri; • Yazı İşleri Müdürü • Mal Müdürü • Millî Eğitim Müdürü • Hükümet Tabibi • Veteriner • Tarım ve Köy İşleri Müdürü Defterdar ilçede değil, il idare kumlunda görev alır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.