• Kategori yok

KPSS’de önemi daha da artan konulardan birisi de anayasa, vatandaşlık konusudur. Günlük hayatımızda pek artmasa da sınavdaki getirisi daha da arttı. Bu sayfadan sıkılmadan sizler…
Yazar: